Plaquettes-Kyoto-Organique Référence : S1007

Freinage / Plaquettes Kyoto - Plaquettes Référence : S1007 Marque : Kyoto Désignation : Plaquette Kyoto Organique Qualité : Organique

Freinage / Plaquettes
Kyoto - Plaquettes
Référence : S1007
Marque : Kyoto
Désignation : Plaquette Kyoto Organique
Qualité : Organique

Freinage / Plaquettes Kyoto - Plaquettes Référence : S1007 Marque : Kyoto Désignation : Plaquette Kyoto Organique Qualité : Organique

19,98 € Prix TTC
16,65 € HT

Caractéristiques


Applications

* YAMAHA
* BT 1100 BULLDOG RP051 , 2002 - 2006
* FJ 1100 36Y , 1984 - 1984
* FJ 1100 47E , 1985 - 1985
* FJ 1200 1XJ 1WH , 1986 - 1986
* FJ 1200 1XJ 1WH , 1987 - 1987
* FJ 1200 3CW 3CX , 1988 - 1989
* FJ 1200 3CW 3CX , 1990 - 1990
* FJ 1200 ABS 3YA , 1991 - 1992
* FJ 1200 ABS 3YA , 1993 - 1994
* FZ 600 2HW 3BX , 1986 - 1988
* FZ 750 1TV , 1985 - 1985
* FZ 750 1FN , 1986 - 1986
* FZ 750 GENESIS 2MG 3MG , 1987 - 1988
* FZ 750 GENESIS 3DX 3KS , 1989 - 1990
* FZ 750 GENESIS 3KS , 1991 - 1993
* FZR 1000 EXUP 3LE , 1989 - 1990
* FZR 1000 EXUP 3LE , 1991 - 1991
* FZR 1000 EXUP 3LE , 1992 - 1993
* FZR 1000 EXUP 3LF , 1994 - 1994
* FZR 1000 EXUP 3LF , 1995 - 1995
* FZR 1000 GENESIS 2LA , 1987 - 1987
* FZR 1000 GENESIS 2LA , 1988 - 1988
* FZR 600 3RG 3RH , 1989 - 1989
* FZR 600 3HE , 1990 - 1990
* FZR 600 3HE , 1991 - 1991
* FZR 600 3HE , 1992 - 1993
* FZR 600 R 4JH , 1994 - 1996
* FZR 600 R 4JH , 1997 - 1999
* FZR 750 R 2YJ , 1987 - 1987
* FZR 750 R 2TT , 1988 - 1988
* FZR 750 R OW01 3PG 3PJ , 1989 - 1992
* FZX 750 FAZER 2JE , 1986 - 1989
* FZX 750 FAZER 2JE , 1990 - 1991
* FZX 750 FAZER 4AM , 1992 - 1993
* GTS 1000 ABS 4BH , 1993 - 1996

* GTS 1000 ABS 4BH , 1997 - 2000
* RD 350 LC YPVS 31K , 1983 - 1984
* RD 500 LC 47X 1GE , 1984 - 1986
* TDM 850 3VD 4MC , 1991 - 1993
* TDM 850 3VD 4MC , 1994 - 1995
* TDM 850 4TX , 1996 - 1996
* TDM 850 4TX , 1997 - 1998
* TDM 850 4TX , 1999 - 2002
* TRX 850 4UN , 1996 - 1996
* TRX 850 4UN , 1997 - 1999
* TZR 125 2RH 2RL , 1990 - 1992
* V-MAX 1200 1FK 1JH , 1988 - 1992
* V-MAX 1200 2WE , 1993 - 1995
* V-MAX 1200 2WF , 1996 - 2006
* XJ 600 51J , 1984 - 1990
* XJ 600 3KM 3KN , 1991 - 1991
* XJ 750 F 41Y , 1983 - 1988
* XJ 900 F 31A 42N , 1983 - 1984
* XJ 900 F 58L , 1985 - 1994
* XJ 900 S DIVERSION 4KM , 1995 - 2003
* XJR 1200 4PU , 1995 - 1996
* XJR 1200 4PU , 1997 - 1998
* XJR 1300 SP 5EA , 1999 - 2001
* XV 1000 VIRAGO 2AE , 1984 - 1987
* XV 1100 VIRAGO 3LP , 1986 - 1993
* XV 1100 VIRAGO 3LP , 1999 - 2000
* XV 750 VIRAGO 4FY , 1990 - 1993
* XVS 1100 A CLASSIC UP161 , 2000 - 2005
* XVS 1100 S DRAG STAR VP05 , 1999 - 2006
* XVZ 1200 VENTURE ROYAL 47G , 1984 - 1985
* YZF 1000 R THUNDER ACE 4VD , 1996 - 2001
* YZF 600 R THUNDER CAT 4TV 4WD , 1996 - 2003
* YZF 750 RR/SP 4FM 4HN , 1993 - 1995
* YZF 750 RR/SP 4FM 4HN , 1996 - 1999

Azmotors marques concessions